សុខភាព មិនគួរឱ្យទុកចិត្ត? យើងបញ្ឈប់កង្វល់អ្នកបាន!

មុនពេលអ្នកអានទំព័រនេះអ្នកគួរតែពិនិត្យមើលប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក។ ខ្ញុំបានលឺថាពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺណាមួយគឺនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុតិចជាង ៥៥ ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ ៥៥ ឆ្នាំឡើងទៅសូមពិចារណាប្រើជំនាញដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់អ្នក។ គេហទំព័ររបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងថាតើផលិតផលសុខភាពណាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេ។ ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់អ្នកឬចង់ធ្វើអ្វីមួយអំពីបញ្ហានេះសូមធ្វើឥឡូវនេះ។ ថែរក្សាខ្លួនអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ។ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះឬមានកូនខ្ញុំសូមអោយអ្នកមានយោបល់ទីពីរ។ ព័ត៌មាននេះគឺឥតគិតថ្លៃ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជួយអ្នកសម្រេចចិត្តលើផលិតផលដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរ។ ហើយសូមចាំថាប្រសិនបើអ្នកគិតថាកូនរបស់អ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់សូមកុំឈប់ព្យាយាមរហូតដល់អ្នករកការព្យាបាលត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់។ ហើយកុំភ្លេចថារាល់ពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើផលិតផលអ្នកកំពុងតែធ្វើបាបកូនអ្នក។ ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក។ អ្នកមិនមានអ្វីត្រូវបាត់បង់លើកលែងតែប្រាក់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នក។ សូមមកហើយមកលេងខ្ញុំថ្ងៃនេះ។

ខ្ញុំឈ្មោះវេជ្ជបណ្ឌិត Fortunato ខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានការអនុញ្ញាតដែលជាម្ចាស់នៃ Medizus Health ។ Medizus គឺជាមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រនិងឱសថស្ថានដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងរ៉ូម។

ការធ្វើតេស្តចុងក្រោយ

Miracle

Enna Blevins

ក្នុងនាមជាអនុសាសន៍ក្នុងការថែទាំសុខភាពការប្រើប្រាស់ Miracle ថ្មីៗនេះត្រូវបានបង្ហាញ។ ទីបន្ទាល់ជាវិជ្ជ...