மூளை திறனை அதிகரிக்க ஆஹா! உண்மை வெளிப்படுத்தப்பட்டது: முற்றிலும்...

மூளை சக்தி கருத்து என்ன?

மூளை சக்தி என்பது ஒரு மனித மூளை எந்த நேரத்திலும் எந்த அறிவாற்றல் செயல்பாட்டிலும் கையாளக்கூடிய சக்தியைக் குறிக்கிறது. மூளை சக்தியின் அதிகபட்ச நிலை என்று எதுவும் இல்லை. உதாரணமாக, 100 வாட் ஒளி விளக்கின் சக்தியை 100,000 மணிநேரம் கையாள முடியாது.

இது 20 பேரின் மூளைக்கு அல்லது ஒரு நபரின் மூளைக்கு சமமாக இருக்கும். ஒரு மனிதனால் 100 வாட் சக்தியை மட்டுமே கையாள முடியும் என்றும் நாம் கூறலாம். ஒரு கணினி அல்லது டிவி 100 வாட்ஸ் என்று கூட நாங்கள் கருதவில்லை.

ஒரு நபர் கையாளக்கூடிய ஆற்றல் அளவைப் பற்றி இப்போது உங்களுக்கு ஒரு யோசனை இருக்க முடியும். அவர்கள் அனைவருக்கும் போதுமான இடம் உள்ள ஒரு அறைக்குள் செல்ல முடியும், ஆனால் மிகச் சிறிய அறை. அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களுடன் ஒரே அறையில் அவர்கள் எவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.

உதாரணமாக, ஆலன் ஷெப்பர்ட் எடுத்த சந்திர லேண்டிங் தளத்தில் "சந்திரனில் மனிதன்" என்ற பிரபலமான புகைப்படத்தை எடுப்போம். கட்டிடத்தில் பல, பல வேறுபட்ட அறைகள் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம், மேலும் அவை வெவ்வேறு அறைகளைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்திற்கும் ஒரே இடம் உள்ளது. இப்போது நீங்கள் வேறொரு நபரை அங்கே வைத்திருக்கலாம், நீங்கள் அவர்களுக்கு இடமுள்ள ஒரு அறையில் பொருத்த முடியும்.

கடைசி கருத்துக்கள்

NooCube

NooCube

Enna Blevins

தரவு தெளிவாக இது NooCube : NooCube உண்மையில் வேலை செய்கிறது. ஒரு நடுநிலை பார்வையாளர் எந்தவொரு சந்தர...