Pre-workout tăng cường: Kết quả của tôi sau 7 tháng sử dụng | Hình ảnh & Sự thật

Tôi đã thấy rất nhiều người đang tìm kiếm thông tin về một sản phẩm cụ thể và không tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm, hoặc những người không được thông tin nhiều. Tôi đang cố gắng giúp mọi người hiểu sự khác biệt giữa những gì đã biết và những gì đã biết. Dưới đây là một số điều tôi tin là quan trọng và một số điều tôi biết tôi không thể biết. Đây không phải là một danh sách đầy đủ. Có những điều mà tôi biết chắc chắn rằng những người khác không biết. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng cung cấp thông tin để giúp mọi người quyết định cái gì hiệu quả và cái gì không. Tôi sẽ bao gồm các đánh giá trong danh mục này vì tôi đã thấy nhiều người sử dụng các sản phẩm có hồ sơ theo dõi xấu. Theo tôi, hầu hết các sản phẩm được biết đến đều có công thức tốt, và giá cả hợp lý. Tôi không muốn mọi người cảm thấy bị lừa dối. Điều duy nhất tôi sẽ không bao gồm là bổ sung. Nếu bạn quan tâm đến điều đó, hãy xem phần bổ sung.

Tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi cố gắng gửi một câu hỏi mới cứ sau vài tuần. Tôi không biết nếu nó quá nhiều, nhưng tôi cố gắng trả lời mọi câu hỏi. Nếu tôi không thể trả lời, tôi không thể nói. Tôi có một danh sách các câu hỏi hay nhất cho người mới và những người có kinh nghiệm. Đây là một phần rất dễ dàng, bởi vì bạn sẽ tìm thấy rất nhiều câu trả lời ở đây.

Những ý kiến mới nhất

4 Gauge

4 Gauge

Enna Blevins

nhiều sức mạnh và khối lượng cơ bắp đạt được tốt nhất với 4 Gauge được cho là. Điều này được xác nh...